Najveća ponuda nekretnina i zemljišta

Vodič za kupnju

Price Range

OPĆE INFORMACIJE

 

1. Ugovorite obilazak nekretnine sa Agencijom. Informirajte se o naknadama prije razgledanja nekretnine. Potpišite ugovor o posredovanju za određene nekretnine prije odlaska na teren i angažmana Agencije.

2. Ukoliko se odlučite za određenu nekretninu, agent ce pokušati pregovarati cijenu u Vašu korist (sve oglašene cijene su neto iznosi prema prodavateljima) te ugovoriti uvjete plaćanja ukoliko je potrebno. Konzultirajte agenta oko opcije kupnje tvrtka ili privatna osoba (nije dostupno svim stranim državljanima), ovisno o budućoj namjeni nekretnine (stambena ili komercijalna).

3. Uplatite rezervacijski depozit kako bi se nekretnina stavila izvan ponude. Ovaj depozit je nepovratan (odustatnina).

Predugovori se najčešće potpisuju ukoliko je realizacija kupoprodaje vremenski produžena (npr. kod kupnje nekretnina koje su u fazi planiranja ili izgradnje), u suprotnom se odmah potpisuje glavni kupoprodajni ugovor. U posjed nekretnine kupac ulazi isplatom cjelokupnog iznosa. Sva pravna pitanja nadzire i rješava neovisni odvjetnik.

 

KUPNJA PUTEM TVRTKE

1. Strane pravne i fizičke osobe mogu u Hrvatskoj osnovati tvrtku. Tvrtka je pravna osoba. Kupnja putem tvrtke može imati

određene prednosti. Status pravne osobe postiže se upisom u sudski registar. Tvrtka odgovara za pokriće dugova svom

svojom imovinom. Društvo s ograničenom odgovornošću najčešći je tip poduzeća u Hrvatskoj.

2. Osnivački polog (HRK 20,000 za d.o.o.) u iznosu od ca. 2.700 EUR mora biti položen na bankovni račun, čija potvrda o

uplati treba biti priložena osnivačkoj dokumentaciji. Proces osnivanja traje oko 10 dana te uključuje odvjetnika, javnog

bilježnika (naknada od ca. 700 EUR) te Trgovački sud.

3. Za održavanje tvrtke neophodan je knjigovodstveni servis, za vrijeme i nakon kupnje. Računovođa predstavlja dodatni

trošak od ca. 100 EUR mjesečno, koji može varirati ovisno o količini posla. Knjigovođa potpisuje ugovor za svoje usluge.

4. Odobrenje Ministarstva pravosuđa nije potrebno. Vaš ugovor položen u zemljišnim knjigama suda biti ce procesuiran s ciljem da dobijete vlasnički list. Porez na dohodak (kapitalnu dobit) ne odnosi se na tvrtke. Tvrtke plaćaju porez na dobit u iznosu od 20%. Kupnja tvrtke koja u vlasništvu ima nekretninu ne podliježe plaćanju poreza na promet nekretnina.

KUPAC KAO FIZIČKA OSOBA

1. Svi državljani članica EU imaju ista prava za kupovinu nekretnina kao i hrvatski državljani.

2. Sve inozemne fizičke osobe koje nisu iz zemalja članica EU (kupci) trebaju odobrenje Ministarstva pravosuđa nakon što je kupoprodajna cijena isplaćena.

Do odobrenja (za koje treba 3-4 mjeseca), kupac može ući u posjed nekretnine. Suglasnosti se izdaju samo državljanima s čijim zemljama Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet:

Država

RECIPROCITET UVJETI

Argentina DA

Australija DA uzajamnost postoji uz uvjet stalnog boravka u RH. Ukoliko se radi o investicijskom ulaganju, tada je potrebno posebno odobrenje za strano ulaganje.

Sultanat Brunei NE utvrđivanje u tijeku (čeka se odgovor nadležnog tijela)

B i H DA uzajamnost za fizičke osobe postoji uz uvjet da u RH stalno borave ili obavljaju dopuštenu djelatnost, za pravne osobe pod uvjetom da obavljaju djelatnost u RH

Bosna i Hercegovina
entitet R. Srpska NE

Republika Crna Gora NE

Republika Čile DA uzajamnost postoji (ograničenje postoji na nekretninama koje se smatraju zajedničkim dobrom i koje su u vlasništvu države)

Zajednica Dominike NE

Republika Filipini NE utvrđivanje u tijeku (čeka se pojašnjenje ndl.t.)

Republika Indija NE

Republika Indonezija NE u tijeku utvrđivanja (čeka se dodatno pojašnjenje ndl. tijela

Republika Island DA uvjet stalni boravak

Izrael NE utvrđivanje u tijeku (čeka se dodatno pojašnjenje ndl. tijela)

Japan DA

Južnoafrička Republika DA uvjet stalni boravak

Kanada DA Ovisno o provinciji, do sada utvrđeno da reciprocitet postoji za: Ontario, Britansku Kolumbiju

Kad je kupnja odobrena,

Vaš ugovor položen u zemljišnim knjigama suda biti ce procesuiran s ciljem da dobijete vlasnički list.

NAKNADE I TAKSE NAKON KUPNJE NEKRETNINE

1. Agencijska naknada od 2%+PDV plativa po uvjetima definiranim u ugovoru o posredovanju (u ratama za nekretnine u izgradnji ili u cijelosti za nekretnine u preprodaji, nakon izvršenja plaćanja iz kupoprodajnog ugovora).  U agencijsku naknadu su ukalkulirani svi troškovi vezani za odvjetničke usluge, troškove uknjižbe i sl.

javnobilježničke naknade (zanemariv trošak).

2. Porez na promet nekretnina (5%) kojeg placa svaki kupac (domaći i inozemni). Prijava poreza šalje se u roku od 30 dana od potpisa kupoprodajnog ugovora te placa u roku od 15 dana od primitka rješenja Porezne uprave.

Porez na promet nekretnina se računa na punu kupoprodajnu / tržišnu vrijednost ako je nekretnina izgrađena:

a) prije 1.1.1998. ili b) u prodaji od strane subjekta koji nije u PDV sustavu. Porez na promet nekretnina se računa samo na vrijednost zemljišta / infrastrukture (ca. 21% od ukupne kupoprodajne vrijednosti) ako je nekretnina izgrađena nakon 1.1.1998. od strane subjekta koji se nalazi u PDV sustavu. U tom se slučaju PDV (ca. 14% od ukupne kupoprodajne vrijednosti) može vratiti ako je kupac subjekt u PDV sustavu,a nekretnina se koristi u komercijalne svrhe.

3. Režijski se troškovi plaćaju mjesečno (ili kvartalno) u godišnjem iznosu od 550 – 500 EUR. Property management i osiguranje imovine dostupni na zahtjev.

4. Fizičke osobe ne plaćaju porez na otuđenje imovine ako nekretninu ne prodaju tijekom prve 3 godine.

UGOVORITE TERMIN ZA PREZENTACIJU ODREĐENE NEKRETNINE

NAZOVITE NAS: +385 21 678299